Získat vnitřní klid a rovnováhu touží nepochybně každý z nás. Přejeme si vstupovat do nového dne s úsměvem, ale často se stává, že pod tlakem různých situací ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Někdy v nás dokonce může převládat pocit, že jen přežíváme a různé události ani nedokážeme změnit. Mají na nás vliv různé podvědomé situace. Reagujeme nějakým způsobem, snažíme se vytěsnit z paměti negativní vzpomínky a myslet na příjemné věci. Ztrácíme energii a neustále hledáme klíč k vnitřní HARMONII. Ale jak ho najít? Domnívám se, že nejzásadnější cestou ke štěstí je SEBEPOZNÁNÍ. Je důležitým předpokladem k tomu, abychom uzdravili své vnitřní prostředí. To, jak reagujeme na určité situace, co se nás dotýká, jak jsme, či nejsme vnímaví na své okolí a na sebe, jak využíváme své schopnosti, koho a jaké situace si do života přitahujeme, to všechno je výsledkem našeho vlastního myšlení pod vlivem předchozích zkušeností. Existuje řada cest, možností, způsobů, jak odbourat stres, jak si poradit v případě, že věci neběží tak, jak si přejeme. Jako výtvarný pedagog, kouč a arteterapeut jsem zvolila cestu k sobě tvořením.

Základem mojí vize o harmonizaci života je hlubší vnímavost k barvám a jejich symbolice. Důležité je jejich každodenní využití v oblékání, stravování a v osobním, či pracovním prostředí. Proč? Protože barvy jsou nositelkami energie. Vznikají ve světle, jehož zdrojem je  Slunce, a proto na nás mají zásadní vliv. Všímejme si jen, jak na nás jednotlivé barevné odstíny působí. Některé v nás vyvolávají pocity radosti, jiné vyzařují klid a další jsou těžké a působí až depresivně. Například v arteterapii kromě tvarů, barev, umístění na ploše papíru nebo velikosti předmětů, hrají právě barvy významnou roli. Na první pohled totiž z kresby poznáme nejen náladu autora, ale onu energii, kterou do obrazu vložil. Pro hlubší analýzu vnitřního prostředí využívám ARTETERAPII, kterou propojuji s PSYCHOLOGIÍ BAREV A NUMEROLOGIÍ. Základem pro tuto analýzu je datum narození a systém čaker a prvků, které se vzájemně ovlivňují. Po této fázi motivuji své klienty k pozitivním změnám prostřednictvím KOUČOVACÍCH TECHNIK. Inspirující je pro mne propojení umění a terapie v tvořivých kurzech a WORKSHOPECH. ( jednotlivé výtvarné techniky, které nabízím, si můžete prohlédnout v sekci Kdo jsem )  


Jestli existuje víra, která hory přenáší, je to víra ve vlastní sílu.
Marie von Ebnerová - Eschenbachová
foto

Přednáška paní Sartori „ Tajemství barevné symboliky“ mi dala impuls ke změnám v barevnosti mého života, který jsem už asi dlouho potřebovala a přišel v pravý čas. Byla pro mne inspirací, která pozměnila můj úhel pohledu a přinesla více radosti a energie.


Mgr. Olga Humplíková, ředitelka Městského domu kultury Karviná