Workshopy


Workshopy probíhají v mém ateliéru, kde pracujeme v malé skupince 4 - 8 osob. Sdílení osobních zkušeností nám dává větší nadhled a příjemné okamžiky v inspirativním výtvarném prostředí a při společné práci.

Každý workhsop je zaměřený podrobněji na jednu barvu. Nejprve si povíme o tom, jaké vyzařování tato barva má, jaké vysílá z našeho podvědomí informace, co nám chce sdělit. 

Začínáme přednáškou k tématu, ke které jsou připraveny doprovodné obrázky. Délka 40 - 60 minut.

Následuje krátká diskuze, dotazy, postřehy....

Poté si uděláme krátkou přestávku na malé občerstvení. Cca 10 - 15 minut

Následuje zklidnění toku myšlenek formou řízené meditace na dané téma, která bude trvat od 10 do 20 minut.

Bezprostředně poté začneme kreslit suchým pastelem své prožitky za doprovodu příjemné hudby. Prožitková kresba trvá přibližně 60 - 80 minut.

Na závěr následuje společné sdílení pocitů a prožitků. Do sdílení se zapojujete podle svého uvážení. Tato část trvá přibližně 30 minut.

 

Co si z této terapie tvořením odnesete?


S každým kreslením získáváme větší povědomí o svém vnitřním světě. Dochází ke komunikaci mezi vědomím a podvědomím. Můžeme získat odpovědi na otázky, které si často klademe. Postupně vás naučím číst vzkazy, které vám kresba, jednotlivé barvy a jejich kombinace sdělují. Kresba je určitým druhem meditace a hlubokého odpojení se od každodenních starostí, dotykem prstů s plochou papíru navíc dochází k harmonizaci energetických drah.

Jak postupujeme od jedné čakry a barvy k druhé, poznáváme, kde jsou naše silné i slabé stránky a na jakém stupni duchovního a duševního vývoje se právě nacházíme. Poznáváním řeči barev můžeme vyladit nejen svůj psychický stav, ale také svůj šatník, domov, webovou stránku, reklamní leták, logo...protože barvy, které vybíráme promlouvají také k ostatním. 

S každým workshopem se zlepšují vaše výtvarné schopnosti a schopnost lépe se odpoutat od reality, rozvíjet vlastní fantazii, intuici a následně můžeme navazovat na zlepšení práce například v realistické kresbě.

 

 
Pokud chcete znát konkrétnější informace, domluvte si osobní konzultaci.
Napište mi...nebo volejte na číslo v patičce webové stránky.