Předmětem mojí práce je hledání souvislostí mezi našim vnějším a vnitřním světem pomocí barev. Z vlastní pedagogické a výtvarné praxe vím, jakou mají barvy vnitřní sílu a jak se odráží jejich nedostatek nebo nabdytek v naší psychice. Ta podvědomě ovlivňuje naše fyzickém zdraví. Barvy byly známy jako léčebný prostředek už ve starém Řecku nebo Egyptě a jejich účinky znali také dávné civilizace v Indii a Číně. Byly považovány za kosmickou životodárnou energii, která je nenahraditelná při udržování harmonie a vnitřní rovnováhy. V současnosti jsou barvy využívány především k harmonizaci organismu v relaxačních zařízeních. Nepochybně tak mohou konkurovat nebo spolupůsobit s ostatními léčebnými metodami k regeneraci našeho duševního zdraví. 

Pokud Vás tato problematika zajímá, pak jste na správné adrese. Tak, jak se mění situace v našem životě, mění se také množství energie v nás a kolem nás. Hluboko v našem podvědomí jsou rovněž uloženy vzpomínky, jež mají vliv na naše pocity a prožívání. Jako výtvarnice pracuji s barvami řadu let. Zajímá mne však nejen jejich působení navenek, ale hlubší souvislosti, jež mi dávají ucelenější obraz o osobnosti člověka a jeho bytí na této planetě. K tomu mi pomáhají nejen informace z dějin umění a studia psychologie, ale také informace z alternativních oborů jako numerologie, tarotové numerologie nebo astrologie. Mým přáním je dopomoci vám k docílení osobního klidu hlubším poznáním svého já prostřednicvtím barev.


PŘIPRAVOVANÉ PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

4. října 2017 - PROŽITKOVÝ A VÝTVARNÝ WORKSHOP (S ČERVENOU BARVOU )

který se uskuteční od 16,00 do 21,00 hodin v restauraci Food of Love v Nová Karolina Park v centru Ostravy 

s tématem stability a ukotvení v životě a červenou, která je výrazem vitality, odhodlání, aktivity, vášně, potěšení z činnosti a znamená touhu po úspěchu a hlubokých zážitcích. Proto patří  k nejdůležitějším v našem energetickém systému jako základna pyramidy, na které stavíme svoje osobní i pracovní úspěchy. Povíme si o skryté řeči této barvy, vyzkoušíme si na malém testíku, jak jsme na tom s životní rovnováhou. Naladíme se na intuitivní kresbu dechovým cvičením a meditací s barvou a začneme tvořit s naším podvědomím...přijďte si to zkusit...možná budete překvapení, co Vám kresba napoví...

20 let pedagogické praxe, 20 let volné tvorby, 11 let absolvování seminářů a samostudia v alternativních oborech
foto

Paní Grétu jsem asi před dvěma lety pozvala do svého Studia krásy a Naturopatie, aby udělala přednášku o psychologii barev ve spojitosti s numerologií. Přednáška měla obrovský úspěch a sklidila velký potlesk! Paní Greta byla po jejím ukončení zcela v obležení žen, kterých se sešlo celkem 30. Pro mne i mé hosty byla tato akce nejen zdrojem poučení, ale opravdu krásným zážitkem.


Pavla Novotná, majitelka Studia krásy a Naturopatie, Ostrava