Předmětem mojí práce je hledání souvislostí mezi našim vnějším a vnitřním světem pomocí barev. Z vlastní pedagogické a výtvarné praxe vím, jakou mají barvy vnitřní sílu a jak se odráží jejich nedostatek nebo nabdytek v naší psychice. Ta podvědomě ovlivňuje naše fyzickém zdraví. Barvy byly známy jako léčebný prostředek už ve starém Řecku nebo Egyptě a jejich účinky znali také dávné civilizace v Indii a Číně. Byly považovány za kosmickou životodárnou energii, která je nenahraditelná při udržování harmonie a vnitřní rovnováhy. V současnosti jsou barvy využívány především k harmonizaci organismu v relaxačních zařízeních. Nepochybně tak mohou konkurovat nebo spolupůsobit s ostatními léčebnými metodami k regeneraci našeho duševního zdraví. 

Pokud Vás tato problematika zajímá, pak jste na správné adrese. Tak, jak se mění situace v našem životě, mění se také množství energie v nás a kolem nás. Hluboko v našem podvědomí jsou rovněž uloženy vzpomínky, jež mají vliv na naše pocity a prožívání. Jako výtvarnice pracuji s barvami řadu let. Zajímá mne však nejen jejich působení navenek, ale hlubší souvislosti působení, jež mi dávají ucelenější obraz o osobnosti člověka a jeho bytí v reálném životě. K tomu mi pomáhají nejen informace z dějin umění a studia psychologie, ale také informace z alternativních oborů jako numerologie, tarotové numerologie, automatická kresba nebo astrologie. Mým přáním je dopomoci vám k docílení osobního klidu hlubším poznáním své vlastní osobnosti.


PŘIPRAVOVANÉ PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

6. 12. 2017 - ARTE TERAPIE se ZELENOU BARVOU (ATELIÉR na Tyršově 21, od 16,00 do 19,30 hodin )

Přijměte pozvání na poslední sebevzdělávací a arte terapeutický seminář v tomto roce, na kterém se blíže seznámíme s tématem srdeční čakry a ZELENÉ BARVY. LÁSKA je hybnou silou Vesmíru. Má mnoho podob a stupňů vyspělosti. Díky ní se stáváme vnímavějšími vůči sobě i ostatním, komunikujeme s otevřeným srdcem s vírou a nadějí. Zelená barva znamená vyrovnanou mužskou i ženskou energii, je zosobněna barvou přírody a právě v ní nacházíme nejvíce klidu a harmonie. Pokud se chcete dozvědět víc, zúčastnit se prožitkové kresby a meditace na toto téma, pak jste srdečně zváni.    20 let pedagogické praxe, 20 let volné tvorby, 11 let absolvování seminářů a samostudia v alternativních oborech
foto

Navštívila jsem několik přednášek paní Mgr. Grety Sartori na téma barvy a zdraví. Její fundované přednášky mne přiměly k novému pohledu na svět a na estetický vztah člověka ke skutečnosti, čímž se obohatil můj osobní a pracovní život. Zjistila jsem, že se stačí jen pořádně podívat, najít cestu za poznáním a hlavně vše vyzkoušet v osobním životě. V jejím projevu dominuje odborná erudice, psychologický postřeh a pedagogický takt.


PhDr. Halina Molinová, ředitelka Regionální knihovny Karviná