Léčení barvami  je tématem, na které se jako výtvarnice a designérka zaměřuji ve svých přednáškách nebo v poradenské oblasti. Toto téma není nové, ale bylo známé už ve starém Řecku, Egyptě a nebylo cizí ani starým civilizacím v Indii a Číně. Barvy v přírodě byly považovány za božskou sílu, kosmickou životodárnou energii, nenahraditelnou při udržování harmonie a vnitřní rovnováhy v živých organismech. Chromatoterapie nebo kolorterapie, jak se nazývá léčení barvami, tak může nepochybně konkurovat nebo spolupůsobit s ostatními léčebnými metodami, které jsou v posledních letech vedle oficiální medicíny ve velké oblibě. 

 

Pokud vás tato problematika zajímá, pak jste na správné adrese. Tak, jak se mění situace v našem životě, mění se i energie v nás a kolem nás a ty následně tuto rovnováhu ovlivňují.  Zabývám se tím, jak barvy, které nám v systému chybí nebo přebývají, ovlivňují naši psychiku, potažmo duševní zdraví. S tím pak souvisí zdraví fyzické, jež můžeme následně posilovat nejen potravinami, ale také oblékáním nebo barevným doladěním interiéru, ve kterém žijeme. Barvy jsou všude kolem nás, ale také v nás a souvisí s důležitějším fenoménem, bez něhož si neumíme život na této planetě představit. A tím je světlo…světlo v nás i kolem nás, jež nás vede k uvědomění a osvícení.  Čím více totiž známe sami sebe, tím jsme svobodnější.  

 

 

 

 

 


Přednášky o barvách

Poradenství

Workshopy

Barvy v interiéru

PŘIPRAVOVANÉ PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

22. 8.2017 - NOVÁ KAROLINA PARK, FOOD OF LOVE od 17,00 do 19,00 hodin (OCHUTNÁVKA BAREV)

PŘEDNÁŠKA O BARVÁCH, ZDRAVÍ A O TOM, JAK SE BARVY A JÍDLO UMÍ VZÁJEMNĚ PODPOROVAT

Ke zdraví nepochybně patří chutné jídlo. A protože my rádi jíme i očima je skvělé, když nás jídlo na talíři upoutá nejen příjemnou vůní, ale také pestrými barvami.  O tom, jak barvy souvisí s jednotlivými orgány a jak potraviny, pod kterými jsou barvy ukryty působí, se dozvíte na této přednášce.    


20 let pedagogické praxe, 20 let volné tvorby, 11 let absolvování seminářů a samostudia v alternativních oborech